Deklaratë për gjëndjen shëndetësore të fëmijës dhe familjarëve tuaj. Shkolla "Woodrow Wilson"

Bazuar në Udhëzuesin "Mbi kujdesin dhe masat anti COVID-19 në strukturat arsimore të arsimit parauniversitar për vitin shkollor 2020-2021" si dhe rregulloren e shkollës"Për qëndrimin dhe lëvizjen në shkollë" prindi duhet të plotësojë çdo ditë një deklaratë për gjëndjen e fëmijës para se të vijë në shkollë

* Required

Deklaroj me përgjegjësi të plotë se gjatë 24 orëve të fundit fëmija im dhe familjarët e mi të afërt nuk paraqesin shënjat shëndetësore që shoqërojnë COVID 19.

© Wilson School

 KOPSHT - për fëmijët e sistemit parashkollor 

 SHKOLLË 9-VJEÇARE • Shkollë e Mesme • SHKOLLË VERORE